Geen verder onderhoud meer alle extra niet-gehonoreerde (gewaardeerde) services worden met onmiddellijke ingang tot een minimum herleid. Johan.